VÅRA KURSER

VÅRA KURSER HÅLLS BÅDE PÅ PLATS & SOM WEBBKURSER
KURS PÅ PLATS KOSTAR 4500:-, WEBBKURS KOSTAR 799:-
KLICKA PÅ KALENDARIUM & BOKA KURS FÖR ALLA DATUM

 

team img

TOPOCAD INTRODUKTION

Lär dig att hitta i Topocad. Hur snappar man, hur zoomar man? Hur öppnar jag och skapar nya dokument? Är det några inställningar jag behöver tänka på? Denna kurs riktar sig till dig som är nybörjare och behöver en kort första kontakt med Topocad.

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD CAD GRUND

Denna kurs riktar sig till dig som är nybörjare i Topocad med kunskaper motsvarande kursen Topocad Introduktion. Kursen innehåller de grundläggande CAD-kommandona som skapa linje, punkt, symbol, raster, symbol, text med flera. Vi går även igenom redigering av befintlig geometri med verktyg såsom flytta, kopiera, explodera, tänj, länka och trimma.

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD CAD FORTSÄTTNING

Kursen förutsätter att du har kunskaper motsvarande kursen Topocad CAD Grund. Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig de lite mer avancerade kommandona i Topocad såsom transformation, räta upp, grannområdessökningar, etikettering, externa referenser, filter. Vi tar även upp funktioner som makro, wms och lager från attribut.

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD ADMIN

Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. På kursen går vi igenom hur symboler och linjetyper skapas. Hur lägger jag upp kodtabeller och hur använder jag attribut? Vi går även igenom hur vi arbetar med bladmallar. Hur skapar jag nya vyer och nya bladmallar, förklaringsrutor, norrpilar, koordinatkryss? Vi tittar även på externa referenser och hur dessa hanteras.

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD PLAN

Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. Här går vi igenom planmodulen: Hur lägger vi in användnings-, egenskaps- och plangränser på rätt sätt? Hur anger jag egenskaper på mina objekt? Att arbeta med ritningar för detaljplan och uppdatera användningsområden och egenskaper. Spara detaljplansdata i databasen - hur återanvänder vi data? Kan jag skapa egna egenskapsbestämmelser och hur arbetar jag med illustrationer? Kan jag skapa detaljplaner i 3D?

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD TERRÄNGMODELL

Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. På kursen går vi igenom teorin bakom terrängmodeller och hur vi bearbetar och använder dem i Topocad. Vi tittar även på volymer från terrängmodeller.

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

 

 

 

team img

TOPOCAD SEKTIONSMALL

Fortsättningskurs. Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. På kursen lär vi oss att skapa en fungerande sektionsmall i Topocad med sidolinjer, överbyggnadsytor, drän och koder. Vilka typer av vektorer bygger vi sektionsmallar med? Hur arbetar jag med sidolinjer? Hur skapar vi överbyggnadsytor?

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

team img

TOPOCAD VOLYMBERÄKNING SEKTION

Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. Så använder vi vår sektionsmall för att skapa sektioner. Vi tittar på hur vi kan redigera sektionerna, lägga till areor och komponenter i efterhand. Utdata i form av maskinguidning, data till ritningar och solider.

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

 

team img

TOPOCAD BIM

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar i Topocad med har förkunskaper motsvarande kursen Topocad CAD grund och fortsättning. 3D solider är en kurs där vi arbetar med att rita, importera och hantera solider samt ifc-filer och dess metadata. Vi tar även upp hur vi skapar solider direkt från mätning och hur vi skapar solider från sektioner.

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

 

team img

TOPOCAD NÄTUTJÄMNING

Lägga in mätdata och beräkna nätutjämning. Hur gör jag min felsökning? Vad får jag ut? Vad kan jag avläsa av rapporten? Hur simulerar jag min nätutjämning? Vad bör jag tänka på vid långsträckta objekt?

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

 

 

 

team img

TOPOCAD PUNKTMOLN

Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. På kursen går vi igenom teorin bakom punktmoln och hur vi bearbetar och använder dem i Topocad. Hur arbetar jag med import, filtrering och drapering av punktmoln? Höjdsättning och skapande av höjdkurvor från punktmoln. Punktmolnets begränsningar. Vi tittar även på volymer från punktmoln.

KALENDARIUM & BOKA KURS

team img

TOPOCAD GEOMETRI

Kursen kräver tidigare erfarenhet av Topocad. På kursen går vi igenom väglinjer, profiler, profilformulär och skevning i Topocad. Att arbeta med linjegeometrier i Topocad, importera och exportera väglinjer och profiler.

KALENDARIUM & BOKA KURS

 

KURSLEDARE & KONTAKT

HAR DU EN FRÅGA? HÖR AV DIG TILL OSS!

team img

Emma Giertz

För frågor om anmälan

08-410 415 00

team img

Tomas Sandström

Kursledare för Topocad BIM, Terrängmodellering, Punktmoln, Geometri, Sektionsmall och Beräknade sektioner.

team img

Fredrik Söderberg

Kursledare för Topocad Introduktion, CAD Grund & Fortsättning, Admin och BAL.

 

 

team img

Fredrik Sundberg

Kursledare för Topocad Plan.

 

 

team img

Rebecka Beiersdorf

Kursledare för Topocad Introduktion, CAD Grund & Fortsättning, Admin och BAL.

 

team img

Anja Jonasson

Webbansvarig